13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

ASYA-PASİFİK UZAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (APSCO) SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5986                                                                                                  Kabul Tarihi: 8/6/2010

             MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 1/6/2006 tarihinde imzalanan “Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010