13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/4/2009 tarihli ve 27213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, Enstitü tarafından yapılacak giriş sınavı ile kabul edilirler.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2009

27213

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

24/12/2009

27442

2

4/5/2010

27571