13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6957

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Haziran 2010 tarihinde Kore Cumhuriyeti’ne (Güney Kore) gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Haziran 2010

      B.01.0.KKB.01-06-226-412

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/6/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6957 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Haziran 2010 tarihinde Kore Cumhuriyeti’ne (Güney Kore) gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI