13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6960

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Haziran 2010 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Haziran 2010

      B.01.0.KKB.01-06-229-415

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/6/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6960 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Haziran 2010 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI