13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6959

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Haziran 2010 tarihinde Kore Cumhuriyeti’ne (Güney Kore) gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Haziran 2010

      B.01.0.KKB.01-06-228-414

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/6/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6959 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Haziran 2010 tarihinde Kore Cumhuriyeti’ne (Güney Kore) gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI