13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

        CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Haziran 2010

       B.01.0.KKB.01-06/B-7-380

BAŞBAKANLIĞA

             13-16 Haziran 2010 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ne (Güney Kore) resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, 13-15 Haziran 2010 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Nevzat PAKDİL, daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI