13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ COBRA

TOPÇU TESPİT RADARI MÜŞTEREK PROGRAMININ HİZMET SAFHASINA

KATILIMI İÇİN 2 ŞUBAT 2004 TARİHLİ MUTABAKAT MUHTIRASINDA

YAPILAN 2 NUMARALI DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5992                                                                                                  Kabul Tarihi: 9/6/2010

             MADDE 1 – (1) COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Üçlü Hizmet Safhasına İlişkin Mutabakat Muhtırası çerçevesinde Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından yürütülen programa Ülkemizin de katılımını düzenleyen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 12 Ağustos 2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişiklik’in onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010