12 Haziran 2010 Tarihli ve 27609 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


12/6/2010 Tarihli ve 27609 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, 5996 Sayılı Veterine Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Yayımlanmıştır.