8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih         : 7/6/2010

             Karar No  : 2010/36

             Konu         : Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/3/2010 tarih ve 2413 sayılı yazısına istinaden;

             Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı Kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan 6/11/2009 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda;

             1) 227.000.000 (İkiyüzyirmiyedimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             2) Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 226.750.000 (İkiyüzyirmialtımilyon yediyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             3) Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             4) Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 209.000.000 (İkiyüzdokuzmilyon) ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

             5) Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

             Karar verilmiştir.