8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih         : 7/6/2010

             Karar No  : 2010/35

             Konu         : Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/3/2010 tarih ve 2412 sayılı yazısına istinaden;

             Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan 6/11/2009 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda;

             1) 441.500.000 (Dörtyüzkırkbirmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             2) Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 441.000.000 (Dörtyüzkırkbirmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Anadolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Anadolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             3) Anadolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 405.500.000 (Dörtyüzbeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             4) Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 386.500.000 (Üçyüzseksenaltımilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             5) Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 366.000.000 (Üçyüzaltmışaltımilyon) ABD Doları bedelle beşinci teklifi veren Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

             6) Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

             Karar verilmiştir.