8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                          7 Haziran 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6807

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Haziran 2010 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                      T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                   7 Haziran 2010

   B.01.0.KKB.01-06-221-395

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7/6/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6807 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2010 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL  

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI