4 Haziran 2010 Tarihli ve 27601 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/357    Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/494    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimine Dair Anlaşma’nın Yürürlük Tarihinin “10 Nisan 2009” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

—  Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların Yeniden Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/64/AT)

—  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

—  Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/11)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/12)

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri