1 Haziran 2010 Tarihli ve 27598 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

966    Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Kaşka Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ekolojik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/27)

—  Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/4/2010 Tarihli ve 5587 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri