1 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27598

TBMM KARARI

KANSER HASTALIĞI KONUSUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN

ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE

İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 966                                                                                          Karar Tarihi: 25/05/2010

             Kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/348, 551, 666, 667, 668) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 25/05/2010 tarihli 106 ncı Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikleri için 26/05/2010 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                     Kemalettin AYDIN                                 Gümüşhane                    AK Parti

Başkanvekili            Mehmet DOMAÇ                                  İstanbul                          AK Parti

Sözcü                       Gönül Bekin ŞAHKULUBEY                Mardin                           AK Parti

Katip                       Tansel BARIŞ                                         Kırklareli                        CHP

Üye                         Fatoş GÜRKAN                                     Adana                            AK Parti

Üye                         Tekin BİNGÖL                                       Ankara                           CHP

Üye                         Abdurrahman ARICI                               Antalya                          AK Parti

Üye                         Mehmet TUNÇAK                                 Bursa                             AK Parti

Üye                         Hamit GEYLANİ                                    Hakkari                          BDP

Üye                         Sacid YILDIZ                                          İstanbul                          CHP

Üye                         Cafer TATLIBAL                                   Kahramanmaraş             AK Parti

Üye                         Hasan ÇALIŞ                                          Karaman                        MHP

Üye                         Osman DURMUŞ                                   Kırıkkale                        MHP

Üye                         Hüseyin DEVECİOĞLU                        Kilis                               AK Parti

Üye                         Lütfi ÇIRAKOĞLU                                Rize                               AK Parti

Üye                         Osman COŞKUN                                    Yozgat                           AK Parti