22 Mayıs 2010 Tarihli ve 27588 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/401      Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında İmzalanan “Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/411      Van İlinde Bulunan Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısının Bulunduğu Bölgede, Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Van-Kapıköy Kara Hudut Kapısının Açılması Hakkında Karar

2010/415      Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 3 Adet Daire Başkanlığı ve 15 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/416      8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/417      2010 Yılında Meydana Gelen Sel Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

2010/418      2010 Yılında Meydana Gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Don Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Telafi Edici Destek Ödemesi Yapılması ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—    Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/414      Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—    Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/403      Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tibbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

—   Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—    Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Seri No: 4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—    Yüksek Seçim Kurulunun 20/5/2010 Tarihli ve 329 Sayılı Kararı

—    Yüksek Seçim Kurulunun 20/5/2010 Tarihli ve 331 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri