22 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27588

ATAMA KARARLARI

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/320

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

             - İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Fevzi Süphan ERKULA’nın,

             - Avrupa Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Adnan BAŞAĞA’nın,

             atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

21/5/2010

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/347

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Esengül CİVELEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

21/5/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/348

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, Dr. Ünal GÜNDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

21/5/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı