21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

EV TİPİ BUZDOLAPLARI, DERİN DONDURUCULAR, BUZDOLABI DERİN

DONDURUCULAR VE BUNLARIN BİLEŞİMLERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE (94/2/AT)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğe (94/2/AT) aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 1/9/2010 tarihine kadar isteğe bağlı olarak uygulanır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2010

27478