21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  20 Mayıs 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6135

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Mayıs 2010 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        20 Mayıs 2010

      B.01.0.KKB.01-06-182-339

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/5/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6135 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Mayıs 2010 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI