21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  20 Mayıs 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6127

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 14/5/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-5938 sayılı yazımız.

                         b) 14/5/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-12-318 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti ve İspanya’ya gideceğimden dönüşüme kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle sözkonusu seyahatlere İran’ın da ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        20 Mayıs 2010

     B.01.0.KKB.01-06/A-13-337

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 14/5/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5938 sayılı yazınız.

                         b) 14/5/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-12-318 sayılı yazımız.

                         c) 20/5/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6127 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti ve İspanya’ya giden Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahatlere İran’ın da ilave edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI