2 Mayıs 2010 Tarihli ve 27569 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/304      Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığına Ait Birliklere Sağlanacak Eğitim, Denetleme, Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Lojistik ve Teknik Destek ile Harekat ve İstihbarat Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

2010/335      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Gazikent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-07)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/18)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/19)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/20)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/11)

—  Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/27)

—  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/32)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri