1 Mayıs 2010 Tarihli ve 27568 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri