1 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27568

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2010/277

             1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına Sigorta Denetleme Uzmanı Arif Hikmet CESUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/243

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Mahmut TÜNCEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/244

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Bakanlık Müfettişi Abdülkadir YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/245

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Bakanlık Müfettişi Nihal COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/246

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Bakanlık Müfettişi Emine DUMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/247

             1 – Uşak İl Millî Eğitim Müdürü Recep DÜZGÜN’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/248

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman İYİMAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/249

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Karabük Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Batman Bayındırlık ve İskan Müdürü Mehmet Ali TUNǒun,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Tekirdağ Bayındırlık ve İskan Müdürü Ergin HABİBOĞLU’nun,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tekirdağ Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Ordu Bayındırlık ve İskan Müdürü Yılmaz ŞAHİN’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/250

             1 – 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kütahya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürü Ali ÖZYURT’un,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Kütahya Bayındırlık ve İskan Müdürü Hüseyin Vahit OKUMUŞER’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/251

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırklareli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Tunceli Bayındırlık ve İskan Müdürü Şevket ONHAN’ın,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tunceli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Çanakkale Bayındırlık ve İskan Müdürü Mehmet Uğur YÜKSEL’in

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/252

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çankırı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Yalova Bayındırlık ve İskan Müdürü Sebahattin BİLYAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/254

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilecik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Diyarbakır Bayındırlık ve İskan Müdürü Kenan ŞENGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/255

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Düzce Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Bingöl Bayındırlık ve İskan Müdürü Selim AKSOY’un,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bingöl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Aksaray Bayındırlık ve İskan Müdürü Muhammet SERİNKAYA’nın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/256

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Uşak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürü Mehmet Ata ERPOLAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/278

             1 – Bakanlık Müşaviri Rıza KESKİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Rasih YILDIRIM’ın atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/279

             1 – Ankara İl Müdürü Mustafa İSLAMOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/280

             1 – 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürü Hüseyin KARAOSMANOĞLU’nun atanması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal YALINKILIǒın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/281

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğüne, Van XVII. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR’ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Van XVII. Bölge Müdürlüğüne Mevlüt PEHLİVAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

                                                                       30/4/2010

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı