1 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27568

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           30 Nisan 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-5445

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Nisan 2010 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 30 Nisan 2010

      B.01.0.KKB.01-06-146-285

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30/4/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5445 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2010 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI