1 Mayıs 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27568

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           30 Nisan 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-5437

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 30 Nisan 2010

      B.01.0.KKB.01-06-145-284

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30/4/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5437 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI