30 Nisan 2010 Tarihli ve 27567 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/305      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

2010/308      Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2010/328      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/286      Bazı Yerleşim Yerlerinin Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Kararnamelerin Kapsamında Çıkarılması, Bazı Yerleşim Yerlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile Bir Yerleşim Alanında Üçüncü Sınıf Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2010/310      Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Kanuna Tabi Personele Yaptırılacak Fazla Çalışma Saati ve Saat Başına Ödenecek Tutar Hakkında Karar

2010/373      Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Turgut Özal Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri