29 Nisan 2010 Tarihli ve 27566 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/359      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Çadır-Lunga Şehri İçme Suyu Temini ve Şehir İçi Su Şebekesinin II. Kısmının Yapımına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

—  Brusella ve Diğer Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi’nin Kısmi Finansmanı Amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nden Sağlanacak Hibeye İlişkin Anlaşma

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/285     Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri