24 Nisan 2010 Tarihli ve 27561 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5981     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/284    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “2010-2011-2012 Yılları İçin Kültür Anlaşması Uygulama Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/329    Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Akdedilen Bazı Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/291    Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı ve Derecik Beldeleri Hudutları Dahilinde Bulunan Alanın “Sera Gölü Tabiat Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2010/330    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askerî Yargıtay Üyesi Nuri NECİPOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/9)

 

YÖNETMELİKLER

—   Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

—   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-06)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/16)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/17)

—   Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/3)

—   SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM-2010/4)

—   Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/5)

—   Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ (No: 2010/2)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2010 Tarihli ve 2010/25 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri