24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “kutlamaların giderleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile” ibaresi eklenmiştir.

             “(1) Kırşehir’de yapılacak kutlamaların giderleri; Bakanlık Genel Bütçesi’nden ayrılan pay ile TESK ve TESKOMB tarafından karşılanır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2008

26966