24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/9

             Anayasa Mahkemesi AsılÜyeliğine, Askerî YargıtayGenel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Askerî YargıtayÜyesi Hâk.Kd.Alb. Nuri NECİPOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146 ncı maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca seçilmiştir.

22/4/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI