24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/330

             Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 30/3/2010 tarihli ve 19378 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                         F. N. ÖZAK                             E. GÜNAY                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                            M. AYDIN                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                              V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

2010 YILI SULAMA VE KURUTMA TESİSLERİ

İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR

İŞLETME  VE  BAKIM  ÜCRETİ  ALINAN

SULAMA  VE  KURUTMA  TESİSLERİ

S U L A M A L A R

KURUTMALAR

CAZİBE

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 4

 Güldürcek

 Hasanağa

 Marmaracık

 Eleşkirt

 Zamantı

 Gölayağı

 Işıktepe

 Ayvacık

 Lütfiye-Sarısu

 Van

 Tahtaköprü

 Satılmış

 Erciş

 Süksün

 İhsaniye

 Koçköprü

 Kültepe

 Sığırcık-Buzluca

 Kars

 Beyler

 Yenidoğan

 Gökçeada

 

 Tespihli-Rüstemler

 

 

 Karakamış-Akçınar

 

 

 Ahmediye-Cobran

 

 

 Akçakamış

 

 

 Çarksu-Memba

 

 

 Demirbey-İcbariye

 

 

 Gökçeören

 

 

 Simav

 

 

 Kurşunlu

 

 

 Kestel

 

 

 Emen

 

 

 Sağlık Ovası

 

 

 

 

 

2010 YILI  SULAMA TESİSLERİ  İŞLETME VE BAKIM  ÜCRET  TARİFELERİ

BİTKİ  ÇEŞİTLERİ

İŞLETME  VE  BAKIM  ÜCRETİ   TL/da 

CAZİBE

POMPAJ

Grup 1

Grup 2

Grup 3

 Hububat

10,13 

15,20 

38,60 

 Baklagiller (Tar.Zir.)

16,36 

24,52 

61,02 

 Bostan

16,36 

24,52 

61,02 

 Şeker Pancarı

31,56 

46,78 

124,32 

 Pamuk

31,56 

46,78 

124,32 

 Tütün

20,30 

30,42 

81,46 

 Anason

16,36 

24,52 

61,02 

 Yerfıstığı

20,30 

30,42 

81,46 

 Ayçiçeği

16,36 

24,52 

61,02 

 Haşhaş

16,36 

24,52 

61,02 

 Çiçek Bahçesi

20,30 

30,42 

81,46 

 Keten, Kenevir

16,36 

24,52 

61,02 

 Susam, Aspir

20,30 

30,42 

81,46 

 Mısır, Süpürge Otu

20,30 

30,42 

81,46 

 Çeltik, Şeker Kamışı

62,98 

93,57 

248,15 

 Fidan

16,36 

24,52 

61,02 

 İncir

26,50 

38,60 

101,42 

 Bağ

20,30 

30,42 

81,46 

 Zeytinlik

31,56 

46,78 

124,32 

 Meyve

31,56 

46,78 

124,32 

 Narenciye

52,84 

77,38 

205,46 

 Muz

52,84 

77,38 

205,46 

 Sebze, Çilek

26,50 

38,60 

101,42 

 Patates

20,30 

30,42 

81,46 

 Soğan, Sarımsak (Tar.Zir.)

20,30 

30,42 

81,46 

 Yem Bitkileri

20,30 

30,42 

81,46 

 Kavak, Okaliptüs, Orman

20,30 

30,42 

81,46 

 Çayır-Mer'a

10,13 

15,20 

38,60 

 Mevsim Dışı Sulamalar

10,13 

15,20 

38,60 

 Sera 

31,56 

46,78 

124,32 

 1000 m³ Su Ücreti ( TL/1000 m³ )

11,35 

22,69 

68,08 

2010 YILI  KURUTMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

Grup 4 : 2,61 TL/da

 

2010 YILI SULAMA VE KURUTMA TESİSLERİ

İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

 UYGULAMA ESASLARI

 

                A - GENEL HÜKÜMLER

                1. İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanır.

                Yıllık işletme ve bakım ücretleri; sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya kurutmadan yararlanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dahil) uygulanır.

                2. Kurutma işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere uygulanır.

                3. Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen m³ su ücreti üzerinden uygulanır. Ücret tahakkukunu, suyun m³ su ücreti üzerinden yapıp yapmamakta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü serbesttir.

                4. İşletme ve bakım ücretleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır.

                5. İşletme ve bakım ücretlerinin uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.

                6. Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına, bunlardan işletme ve bakım ücreti en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

                7. Mahalli şartlara göre, genel olarak sulama mevsimi dışında yapılan sulamalara "Mevsim Dışı Sulamalar" denir.

                a) Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan tav sulaması veya tohumun çimlenmesi için yapılan sulamalar, mevsim dışı sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır.

                b) Sulama mevsimi dışında, bitki yetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da mevsim dışı sulama kabul edilir.

                Mevsim dışı sulamalarda ölçü işlemi sulamadan sonra yapılmayıp, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim dışı sulamanın yapıldığı yıla ait tarife uygulanır.

                8. Tarifede yer almamakla beraber, yapımı tamamlanıp da işletmeye açılan sulamalara veya kurutmalara, tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile uygulanır.  

                9. İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerde, devir sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması halinde tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile uygulanır.                        

                10. İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSİ'nin sorumluluğu altında kalan (bir ya da birden fazla kuruluş tarafından kullanılan) ortak tesislere yapılan masraflar, her bir kuruluşa faydalandığı alan oranında tahakkuk ettirilir.

                Tahakkuk ettirilecek miktar, DSİ'ce işletilen sulamalar için ilan edilen ücret tarifesine göre, toplam işletme ve bakım masrafının ne kadarının geri alınacağını belirten orana göre hesaplanır.

                11. Ölçüm işlemleri çeşitli nedenlerle yapılamadığında veya geciktiğinde, ölçülmesi gereken alan, sulayıcılar tarafından önceden verilen sulayıcı bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alınarak tespit edilir.

                12. Sulama yapacak olanlar, sulama mevsimi başlamadan önce sulayıcı bilgi formlarını doldurup idareye vermekle yükümlüdürler. Bilgi formu vermeden sulama yapanlara işletme ve bakım ücreti % 10 zamlı uygulanır.

                İdare, sulayıcı bilgi formu vermeyenlere veya bu formdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere sulama suyu verip vermemekte serbesttir.

                13. DSİ'ce işletilip tarife uygulanmayan sulama ve kurutma tesislerine yapılan işletme, bakım ve onarım giderleri her tesisin kendi yatırımlarına eklenir.

                14. Ücret tarifelerinde yer alan " Baklagiller " tanımı; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraati şeklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayı (kolza) içermektedir.

                15. Meyve bahçelerinde, ağaçlar arasında herhangi bir bitki ekildiğinde yalnızca "Meyve" ağaçlarına ait olan işletme ve bakım ücreti uygulanır. 

                16. "Fidan", ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasını teşkil eden, ürüne yatma süresi her çeşit için değişen ağaç topluluğudur. Dalları traşlanmış ve meyve veremez hale gelmiş meyve bahçelerine de "Fidan" için belirlenen işletme ve bakım ücreti uygulanır.

                17. İleride meydana gelecek kavaklığın esasını teşkil eden, her yaştaki kavaklıklara, "Kavak" işletme ve bakım ücreti uygulanır.

                18. Fide, fidan ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla kullanılan parselin sulanması halinde, bunlara ait olduğu esas bitkinin işletme ve bakım ücreti uygulanır.

                19. Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetiştirilen kabağın sulanması halinde kabak bitkisine, "Bostan" işletme ve bakım ücreti uygulanır.

                20. Muz seralarına "Muz" bitkisi ücreti uygulanır.

                B - İNDİRİMLER

                21. Üretimini teşvik etmek amacıyla; işletme ve bakım ücreti baklagiller, pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, kanola (kolza) ve aspir bitkilerine % 20, narenciye, muz  ve kivi bitkilerine % 10 indirimli uygulanır.

                22. Niğde ve Nevşehir illerinde patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen patates alanlarında ekimi ve dikimi yapılan alternatif bitkiler için yapılan sulamalarda işletme ve bakım ücreti % 20 indirimli uygulanır.

23. Sulama alanı içinde ve dışında sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara DSİ Genel Müdürlüğünün onayı ile, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak, tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki işletme ve bakım ücreti çarpılarak bulunan miktar, işletme ve bakım ücreti olarak uygulanır. Örneğin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifedeki işletme ve bakım ücreti 25 TL/da ise, uygulanacak işletme ve bakım ücreti 25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alan ile çarpılması suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmiş olur.

                24. Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla, ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti % 50 indirimli uygulanır. Aynı parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi yılı içinde yapılıp hasatı ise ertesi yılın mart ayı sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yılı tarifesi uygulanır. Bu durumda 25 inci maddedeki indirimler ayrıca uygulanmaz.

25. Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda;

                a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dahil), işletme ve bakım ücreti % 20 indirimli uygulanır.

                b) Çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere, işletme ve bakım ücreti % 50 indirimli uygulanır.

                c) DSİ ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp ve yağmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.

                26. Bir sulama şebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanların su dağıtımı dahil (işletme ve bakım ücretleri ile ilgili işlemler hariç) işletme ve bakım hizmetlerini, DSİ'ce belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak sözleşme hükümlerine göre kurulmuş sulayıcı grubu veya sözleşme ile tespit edilen ilkelere göre sulayıcı grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kişiliği tarafından yürüttükleri takdirde, bunlara işletme ve bakım ücreti indirimli uygulanır. İndirim oranları mahalli şartlara da bağlı olarak, her sulamaya ait sulama oranı, arazi genişliği, sulanan bitki çeşidi vb. özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

                Bu indirim oranları; yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde % 20'ye, hem işletme hem de bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise % 25'e kadardır. 

                İşletmenin ve hizmetin özelliğine göre, bu indirim oranları; DSİ Genel Müdürlüğünün onayı ile yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %30'a, işletme ve bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise % 40'a kadar arttırılabilir.

                Bu indirimlerin uygulanacağı alanlarda ayrıca 25 inci maddedeki indirimlerin de uygulanması gerekiyorsa, önce 25 inci maddedeki indirimler, daha sonra da sulayıcı grup veya köy tüzel kişiliği indirimi uygulanır.

                C - GEÇİCİ HÜKÜMLER

                27. İşletme ve bakım ücreti, tarifede isimleri bulunan kurutma tesislerinde % 100 indirimli ugulanır.

                28. Şanlıurfa-Harran sulamasında, ana kanallardan sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri uygulanır.

                29. Sulamada kullanılmak amacıyla, DSİ depolama tesislerinden Büyük Menderes nehri ve kollarına bırakılan sularla sulama yapanlara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri % 75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 25 inci maddedeki indirimler uygulanmaz.

                30. Baraj göllerinden çiftçilerin kendi imkanlarıyla suladıkları alanlara 1 inci gruptaki işletme ve bakım ücretleri % 75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 25 inci maddedeki indirimler uygulanmaz.

31. Bu Esaslar 30/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

                32. Bu Esasları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.