24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/291

             Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı ve Derecik beldeleri hudutları dahilinde bulunan ve ekli 1/25.000 ölçekli haritada sınırları gösterilen alanın “Sera Gölü Tabiat Parkı” olarak belirlenmesi; Çevre ve Orman Bakanlığının 16/2/2010 tarihli ve 9722 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             M. M. EKER                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı  V.                       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                               H. YAZICI                             C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                             T. YILDIZ                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                Ö. DİNÇER                                                           V. EROĞLU

                                    Kültür ve Turizm Bakanı V.                                      Çevre ve Orman Bakanı

Kararın ekini görmek için tıklayınız