24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih           :   22/4/2010

             Karar No    :   2010/25

             Konu           :   Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/3/2010 tarih ve 2411 sayılı yazısına istinaden;

             Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan 6/11/2009 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda;

             1) 485.000.000 (Dörtyüzseksenbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Eti Gümüş A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Eti Gümüş A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             2) Eti Gümüş A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 484.500.000 (Dörtyüzseksendörtmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             3) Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 456.000.000 (Dörtyüzellialtımilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Sarar Giyim Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.-Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sarar Giyim Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.-Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             4) Sarar Giyim Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.-Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 455.500.000 (Dörtyüzellibeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren KCETAŞ-Ayen Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KCETAŞ-Ayen Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             5) KCETAŞ-Ayen Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 450.500.000 (Dörtyüzellimilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle beşinci teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             6) Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 447.000.000 (Dörtyüzkırkyedimilyon) ABD Doları bedelle altıncı teklifi veren Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

             7) Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

             Karar verilmiştir.