24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/284

             23 Aralık 2009 tarihinde Şam’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2011-2012 Yılları İçin Kültür Anlaşması Uygulama Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/2/2010 tarihli ve HUMŞ/393282 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                  B. ATALAY                         C. YILMAZ                             F. N. ÖZAK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.             Devlet Bakanı V.

   M. Z. ÇAĞLAYAN                           F. N. ÖZAK                  M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

        S. A. KAVAF                               S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                              N. ÇUBUKÇU                                                         V. EROĞLU

                                    Kültür ve Turizm Bakanı V.                                      Çevre ve Orman Bakanı

 

Andlaşmanın Türkçe metni için tıklayınız

Andlaşmanın yabancı dil metinleri için tıklayınız