24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi         :   19/4/2010

             Karar No             :   2010/17

             İşyeri                   :   Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                              Silvan Yolu Üzeri Km 7

                                              BATMAN

             Tespiti İsteyen   :   Batman İl Özel İdaresi  İnsan Kaynakları Müdürlüğü

             İnceleme             :   Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sekreterliğe bağlı Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü, Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü,Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde yapılan yol, imar, kentsel iyileştirme, bayındırlık işlerinin asıl iş niteliğinde olduğu, sekreterliğe bağlı birimlerden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yapılan büro işlerinin ise asıl işe yardımcı işlerden olması nedeniyle, işyerinde yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı, tespit edilmiştir.

             Karar : Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü” nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.