24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  19/4/2010

             Karar No                :  2010/16

             İşyeri                       :  Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                                Siirt İl Özel İdaresi Binası Kurtalan Yolu Üzeri

                                                SİİRT

             Tespiti İsteyen       :  Siirt İl Özel İdaresi  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

             İnceleme                 :  Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca  yapılan incelemede; İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin Teknik Bölümü’nün Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım İnş. Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İdari Bölümü’nün ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin bulunduğu, teknik bölümde yapılan inşaat ve imar işlerinin asıl iş niteliğinde olduğu, idari bölümde yapılan büro hizmetlerinin ise asıl işe yardımcı işlerden olması nedeniyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı  “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.