21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27559

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu :   Görev Dağılımı

GENELGE

2010/10

             5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e bağlanması uygun görülmüştür.

             4 Mayıs 2009 tarihli ve 27218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/6 sayılı genelge ekinde yer alan Görev Dağılım Listesinin ilgili bölümü, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

 

DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK

             Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

             1. Diyanet İşleri Başkanlığı

             2. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

             3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı