11 Nisan 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27549

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/8)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

Madde 1-  (1) Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Zorluteks), Tanrıverdi Mensucat Sanayi A.Ş. (Tanrıverdi), Burkay Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Burkay) firmalarının aktif desteği ile TETSİAD Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” için  25/07/2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/20 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Soruşturma, TETSİAD üyesi İndo Tekstil Dokuma San.ve Tic. Ltd. Şti., Anka Dokuma ve Empirme San. Tic. A.Ş., Elvin Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş., Hür Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Dilhan Tekstil San.Tic. A.Ş.,  Borelli Perde ve Döşeme Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti., Artabel Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Perucci Tekstil Mobilya Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Hande Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Festival Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti., Akman Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Sim Brode Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Ahsen Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti., USK Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Örsev Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Hit Tekstil Sanayi ve İhracat A.Ş., Baykar Döşemelik ve Perdelik Kumaş San.ve Dış Tic. Ltd. Şti., Metropol Tül Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti., Nilsa Tekstil İnşaat San.ve Tic. A.Ş., Kısmet Tekstil Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti., Koçaklar Ev Tekstil Ürünleri San. Tic. A.Ş., Tuğra Dokuma San.ve Tic. A.Ş, Ankara Tekstil Pazarlama San.ve Tic. A.Ş., Pırlanta Tekstil San. ve Tic. Tur. Ltd. Şti, Üstün Brode Tekstil İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Aleran Tekstil İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., İsbay Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Ekt Ekenler Tekstil San. ve Tic. A.Ş firmaları tarafından da desteklenmektedir.

(2) 22/01/2010 tarih ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ ile geçici önlem alınmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

Madde 3- (1) Mevcut veriler ışığında, şikayeti aktif olarak destekleyen üç firmanın 2008 yılı itibariyle Türkiye üretiminin %70’ini gerçekleştirdiği, şikayeti destekleyen firmalar da dahil edildiğinde bu oranın daha da yükseldiği, bu bağlamda başvuru aşamasında Yönetmelik’in 20 nci maddesi gereğince şikayetin yerli üretim dalı adına yapıldığı değerlendirilmiştir. Soruşturma esnasında da bu tespiti değiştirecek herhangi bir bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

Madde 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

                (3) Yerli üretici firmalar, soru formuna usulüne uygun şekilde cevap vermişlerdir. Söz konusu firmalar ayrıca, soruşturma sırasında Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuşlar ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmişlerdir.

(4) ÇHC’de yerleşik firmalardan Wujiang Chemical Fiber Co. Ltd, Wujiang Tongli Textile Co. Ltd, Ningbo Euro-Tex Co., Ltd ve Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd.  soru formlarına cevap vermişlerdir. Gelen cevaplar incelendiğinde, Ningbo Euro-Tex Co., Ltd firmasının Wujiang Tongli Textile Co. Ltd, firması ile ilişkili tacir firma olduğu, diğer üç firmanın ise üretici firma olduğu görülmüştür.

                (5) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 39 ithalatçı firmanın 14 adedinden yanıt alınmıştır.

(6) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılanmıştır. Nihai bildirimin yayınlanmasını müteakiben taraflara tanınan görüş bildirme süresinin bitiminden itibaren üretici-ihracatçı firma özelinde dinleme toplantıları düzenlenerek dileyen üretici-ihracatçı firmalara soruşturma ile ilgili konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır.

(7) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşler bu metnin ilgili kısımlarında değerlendirilmiştir. 

Yerinde doğrulama soruşturmaları

Madde 5- (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Zorluteks ve Tanrıverdi firmalarının Çorlu’da, Burkay firmasının ise Bursa’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama incelemesi yapılmıştır.  Diğer taraftan, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneğinin (OTİAD) vasıtasıyla giyimlik kumaşların kullanım yeri, teknik ve fiziki özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak amacıyla İstanbul Osmanbey bölgesinde yer alan bazı ithalatçı ve kullanıcı firmalar nezdinde de yerinde incelemede bulunulmuştur.

Soruşturma Dönemi

                Madde 6- (1) Damping belirlemesi için 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlenmesinde ise, veri toplama ve analiz için 01/01/2006-31/12/2008 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

                Madde 7- (1) Soruşturma konusu ürün, normal olarak Tablo 1 ve Tablo 2’de bulunan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü”dür.

                (2) Soruşturma konusu ürün, 5407 GTP altında yer alan suni veya sentetik filamentten  dokunmuş perdelik ve döşemelik mensucatı; 5810 GTP altında yer alan işlemeli perdelik ve döşemelik mensucatı, 6005 ve 6006 GTP’leri altında yer alan örme perdelik mensucatı ve 6303 GTP altında yer alan hazır perde ve tekstil ürünlerini kapsamaktadır. Soruşturma konusu ürünün genellikle perdelik ve döşemelik mensucat olarak kullanılmakla birlikte farklı amaçlar için de kullanılması mümkündür. Perdelik mensucat, asılacağı pencerenin büyüklüğüne göre özel ebatlarda kesilerek güneş ışığını ve iç ortamın görünmesini engelleyen aynı zamanda dekoratif özelliği olan perde elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Perde dokuma veya örme kumaştan olabilmektedir. Ayrıca, perdeyi tül perde ve kumaş perde olmak üzere iki grupta değerlendirmek de mümkündür. Tül perdelik mensucat, bilgisayar kontrollü armür ve jakar sistemleri vasıtasıyla isteğe göre desen verilerek dokunmasından sonra yarı mamul olan ham tül perdelik kumaş elde edilmektedir. Ham tül perdelik kumaş, yıkama, boyama ve diğer işlemlerden geçerek mamul perdelik mensucat haline gelmektedir. Ham tül perdelik kumaş, işlemeli polyester perdelik kumaş üretimi için zemin kumaş olarak kullanılmakta ve bu kumaş üzerine nakış işlenmektedir. Nakış yapılan perdelik kumaşa ise boya apre işlemleri yapılarak brode (işlemeli) perdelik mensucat elde edilmektedir. Tül perde içerisinde yer alan organze tip tül ise, atkı ve çözgü ipliği diğer tül perdelere göre daha ince olan ipliklerden dokunan perdelik mensucattır. Kumaş perdelik mensucat ise kullanılacağı mekana göre farklı renklerdeki ipliklerden dokunmuş veya baskı yapılmış kalın kumaştan elde edilen mensucattır. Örme perdelik mensucat da dokuma perdelik mensucat ile benzer özellikler göstermekte olup tezgah ve ipliklerde değişiklikler yapılarak üretilebilmektedir.

(3) Döşemelik mensucat ise, genellikle kalın kumaş perdelik mensucat ile aynı tip makinelerde benzer üretim sürecinden geçerek üretilmektedir. Soruşturma konusu döşemelik mensucat, perdelik mensucattan farklı olarak daha çok koltuk kaplama, minder kaplama, koltuk şalı,  şezlong örtüsü, yatak örtüsü, masa örtüsü gibi alanlara hitap etmekle birlikte temel fiziki özellikleri itibariyle büyük ölçüde perdelik mensucat ile aynı ya da benzer özellikler taşımaktadır.

(4) Perdelik mensucatın belirli ölçülerde kesilerek dikilmesiyle elde edilen hazır perdeler nihai mamul niteliğinde olup, gerek yerli üreticilerin ürettiği gerekse ithal edilen hazır perdeler  ev tekstil sektöründe tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Diğer taraftan, hem yerli üretim dalının ürettiği hem de ithal edilen ÇHC menşeli perdelik mensucat ise perde mağazasında nihai tüketicilere ihtiyaç duyulan boyutta hazırlanarak perde haline getirilerek sunulmaktadır. Yerli üreticilerin bir kısmı kendi pazarlama şirketi bazıları da ana bayileri veya bölge bayileri vasıtasıyla ürünlerini yurt içinde perakende satış yapan firmalara dağıtmaktadırlar. Ayrıca bazı firmalarının kendi mağaza zincirleri de bulunmaktadır. İthal edilen ürünler de benzer şekilde nihai tüketiciye ulaşmaktadır.

(5) 2010/1 sayılı geçici önlem Tebliğinin yayımlanmasından sonra, ITKIB, OTİAD, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (Lasiad), giyimlik kumaş ithalatçıları ve bazı gümrük müşavirliği firmalarından alınan yazılarda, 6005, 6006 ve 581092 GTİP altında yer alan belirli kumaşların gerek enleri, gerek kalınlıkları ve gerekse diğer özellikleri itibariyle perdelik veya döşemelik kumaş olarak kullanılmasının mümkün olmadığı, bu kumaşların modaya yönelik olarak üretim yapan bayan abiye giyim ve gelinlik sektörü tarafından hazır giyim imalatında girdi olarak kullanıldığı, yapılan ithalatın ev tekstili sektörüne zarar vermediği iddia edilmiş ve giyimlik kumaşların kapsam dışı bırakılması talep edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, giyimlik kumaşların teknik özellikleri, fiziksel özellikleri, enleri, kullanım alanları ve dağıtım kanalları itibariyle perdelik ve döşemelik kumaşlardan farklı olduğu anlaşıldığından 6005 ve 6006 GTİP’ler altında yer alan perdelik dışındaki ürünler kapsam dışı bırakılmıştır. 5810.92 GTİP altında yer alan ürünler için giyimlik kumaşları perdelik kumaşlardan ayıran en önemli özelliğin kumaşların eni olduğu dikkate alındığında, kumaş eninin nesnel bir ayrım kriteri olabileceğine karar verilmiş olup, 5810.92 GTIP altında yer alan işlemeli kumaşların eni 150 cm ve altı olan kumaşlar da soruşturma konusu ürün kapsamı dışına çıkarılmıştır. Kapsam dışına çıkarılan ürünler Tablo 2’de yer almaktadır.

             (6) Diğer taraftan, yerli üreticiler tarafından üretilen perdeler, perdelik ve döşemelik kumaşlar ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilenleri arasında teknik ve fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları ve birbirini ikame edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı, ÇHC’den ithal edilen soruşturma konusu madde ile yerli üretim dalı tarafından üretilen soruşturma konusu maddenin benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(7) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

                Madde 8- (1) Soru formlarına cevap veren ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların piyasa ekonomisi ve bireysel muameleye ilişkin iddia ve talepleri aşağıda yer almaktadır.

(2) Wujiang Tongli Textile Co. Ltd. ve Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd. firmaları piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini iddia etmiştir. Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd. firması piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiasının kabul edilmemesi halinde bireysel muamele yapılması talebinde bulunmuştur.

(3) Wujiang Chemical Fiber Co. Ltd. firması bireysel muamele talebinde bulunmuştur.

(4) Ningbo Euro-Tex Co., Ltd firması Wujiang Tongli Textile Co. Ltd, firması ile ilişkili tacir firma olup, sağlamış olduğu veriler Wujiang Tongli Textile Co. Ltd firmasının iddiasının değerlendirmesinde ele alınmıştır.

Piyasa ekonomisi iddiaları ve bireysel muamele taleplerinin değerlendirilmesi

Madde 9- (1) Piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini iddia eden ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların, soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’de belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli deliller ile ortaya koymaları halinde, bu üretici/ihracatçılar için normal değerin belirlenmesinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi, aksi durumda ise 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) Buna göre, Wujiang Tongli Textile Co. Ltd. ve Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd. firmalarının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiklerine yönelik iddiaları ile  Wujiang Chemical Fiber Co. Ltd. firmasının bireysel muamele talebi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Aşağıda her bir firma için yapılan belirlemeler yer almaktadır.

a) Wujiang Tongli Textile Co. Ltd.

(1) Firmanın kullanmış olduğu hammadde olan ipliğin fiyatının piyasa ekonomisi koşullarında oluşmadığı, bunun  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/41 sayılı Tebliğ ile belirlendiği,

(2) ÇHC’de yapılan reformlarla birlikte bir miktar gevşemeye rağmen uygulanmakta olan daimi ikamet izin sistemi (hukuo sistemi) nin üretimin temel girdisi olan işgücünün serbest dolaşımını kısıtladığı ve işçi ücretlerinin piyasa koşullarında oluşmasını engellediği,

(3) Soruşturma konusu bölge sınırları içinde hiç bir arazi parçası için özel mülkiyetin söz konusu olmadığı, arazi tahsisinin merkezi otoritenin yönlendirdiği yerel makamlar tarafından ancak geçici olarak yapıldığı, dolayısıyla üretimin bir diğer temel girdisi arazinin de merkezi veya yerel makamların kontrolü altında olduğu,

(4) Firmanın sunmuş olduğu finansal tablolar incelendiğinde, sabit varlıklarını ve bunların amortismanlarını uluslararası muhasebe standartlarına göre ortaya koymadığı, binalar için amortisman ayırmadığı, ilişkili şahıs ve firmalar ile bunlarla yapmış olduğu işlemlere ilişkin bilgileri finansal tablolarında ortaya koymadığı, finansal tabloların eksik olduğu ve tahakkuk etmesi gereken maliyet kalemlerinin tablolara yansıtılmadığı, bu veriler çerçevesinde firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde bağımsız denetimden geçen mali tabloları ile temel muhasebe kayıtlarının dayandığı bir muhasebe sisteminin bulunmadığı,

(5) Firmanın, bazı sabit varlıklarına gerekli amortismanları ayırmadığı, borçlarına faiz tahakkuk ettirmediği, bu durum firmanın üretim ve mali yapısında gerçek durumun görülmesini engellediği anlaşılmıştır.

(6) Bu değerlendirmeler ışığında, Wujiang Tongli Textile Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiş, ancak firmanın Türkiye’ye satış verileri kullanılarak bireysel muamele yapılmış ve kendisi için ayrı bir damping marjı belirlenmesine karar verilmiştir.

b) Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd.

(1) Firmanın kullanmış olduğu hammadde olan ipliğin fiyatının piyasa ekonomisi koşullarında oluşmadığı, bunun  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/41 sayılı Tebliğ ile belirlendiği,

(2) ÇHC’de yapılan reformlarla birlikte bir miktar gevşemeye rağmen uygulanmakta olan daimi ikamet izin sistemi (hukuo sistemi) nin üretimin temel girdisi olan işgücünün serbest dolaşımını kısıtladığı ve işçi ücretlerinin piyasa koşullarında oluşmasını engellediği,

(3) Soruşturma konusu bölge sınırları içinde hiç bir arazi parçası için özel mülkiyetin söz konusu olmadığı, arazi tahsisinin merkezi otoritenin yönlendirdiği yerel makamlar tarafından ancak geçici olarak yapıldığı, dolayısıyla üretimin bir diğer temel girdisi arazinin de merkezi veya yerel makamların kontrolü altında olduğu,

(4) Firmanın borç ve alacağını muhasebe kayıtlarında mahsuplaştırdığı, vermiş olduğu krediler için faiz tahakkuk ettirmediği, finansal tabloların tamamını sağlamadığı, bu veriler çerçevesinde firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde bağımsız denetimden geçen mali tabloları ile temel muhasebe kayıtlarının dayandığı bir muhasebe sisteminin bulunmadığı,

(5) Firmanın sermaye yapısı ve verdiği krediler dikkate alındığında üretim maliyetleri ve mali yapısında gerçek durumun görülmesini engellediği anlaşılmıştır.

(6) Bu değerlendirmeler ışığında, Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiş, ancak firmanın Türkiye’ye satış verileri kullanılarak bireysel muamele yapılmış ve kendisi için ayrı bir damping marjı belirlenmesine karar verilmiştir.

c) Wujiang Chemical Fiber Co. Ltd.

(1) Firmanın bireysel muamele yapılması talebi uygun bulunmuş ve firmanın Türkiye’ye satış verileri kullanılarak kendisi için ayrı bir damping marjı hesaplanmasına karar verilmiştir.

Normal değerin belirlenmesi

                Madde 10- (1) Yukarıdaki firma bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu firmaların piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet göstermediğine karar verildiğinden, normal değer Yönetmelik’in 7 nci maddesi çerçevesinde belirlenmiştir. Soruşturmada Türkiye emsal ülke olarak alınmıştır. Buna göre normal değer belirlemesinde, Türkiye’de benzer mal için fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken fiyat üzerinden belirlenmiştir.

                (2) Ningbo Euro-Tex ve Wujiang Tongli firmaları, Türkiye’nin emsal ülke olarak seçilmesini isabetli bulmadığını belirtmiş, ÇHC ile benzer işçilik ve girdi maliyetlerine sahip aynı coğrafyadan Endonezya’nın emsal ülke olarak alınmasını talep etmiştir. Soruşturmada emsal ülke olarak Türkiye seçilmekle birlikte, normal değerin belirlenmesinde maliyetlerde aşağı yönlü ayarlamaya gidilmiştir.

İhraç fiyatı

                Madde 11- (1) İhraç fiyatı, üretici/ihracatçı firmaların cevaplarından edinilen bilgiler üzerinden belirlenmiştir. İhraç fiyatı hesabında, normal değer belirlemesinde kullanılan ürün tipleri ile aynı tipteki ürünler dikkate alınmış, CIF bazda olanların da ihracatçı beyannameleri çerçevesinde navlun, sigorta ve diğer satış giderleri düşülmek suretiyle ayarlama yapılmış ve böylece ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

                (2) Nihai Bildirim sonrası Wujiang Chemical firması, ihraç birim fiyatının belirlenmesinde kullanılan kilogram bazlı miktara itiraz etmiş ve ürün özellikleri tablosunda verilen birim ağırlığın kullanılmasını talep etmiştir. Ürün özellikleri tablosundaki birim ağırlık, paketleme listesi ve firmanın sunduğu ihracat beyannamelerinde yer alan miktar ile ciddi tutarsızlık içerdiğinden dikkate alınmamıştır. Bunun yerine, kilogram bazlı miktarın belirlenmesinde ihracat beyannamesindeki veriler esas alınmıştır.

                (3) Nihai Bildirim sonrası Wujiang Tongli firması, birim ağırlığın belirlenmesine itiraz etmiştir. Soruşturma sırasında firmaya ürün özellikleri tablosunda birim ağırlıklar sorulmuş, ancak birim ağırlıkla ilgili bir veri sağlamadığı görülmüştür. Bu yüzden, eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.  

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

                Madde 12- (1) Damping marjı hesabında aynı ticari aşamada karşılaştırılmayı teminen, fabrika çıkış aşamasındaki ihraç fiyatı ile fabrika çıkış aşamasında oluşan normal değer karşılaştırılmıştır. Damping marjı, ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Buna göre, bireysel muamele yapılan üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır.

Wujiang Chemical Fiber Co. Ltd           : %77,04

Wujiang Tongli Textile Co. Ltd.            : %85,06

Jiangsu Zhonghua Textile Co., Ltd        : %76,46

             (2) Wujiang Chemical ve Wujiang Tongli firmalarının temsilcisi, Nihai Bildirim sonrası, soruşturma konusu ürün için tek bir damping marjı belirlenmesini isabetli bulmamıştır. Ancak, damping marjı belirlemesinde, aynı tipin normal değeri aynı tipin ihraç fiyatı ile karşılaştırılarak tip bazında damping marjları belirlenmiş ve buradan soruşturma konusu ürünün damping marjı elde edilmiş olup, itiraz yerinde görülmemiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

Genel açıklama

Madde 13- (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

Madde 14- (1) 2006 yılında 6.436.038 Kilogram (Kg) olan soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2007 yılında 9.194.168 Kg’a, soruşturma döneminde (SD) ise 13.873.863 Kg’a çıkmıştır.

Dampingli ithalatın miktar ve fiyatlarının gelişimi

Madde 15- (1) Soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatı 2006 yılında 5.214.746 Kg iken, 2007 yılında 8.235.412 Kg’a SD’de ise 11.835.496 Kg’a çıkmıştır.

(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise, 2006 yılında 8,26 $/Kg iken 2007 yılında 6,84 $/Kg’a SD’de ise 6,10 $/Kg’a gerilemiştir.

Dampingli ithalatın yurt içi tüketime göre değişimi

Madde 16- (1) Soruşturma konusu maddenin yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi, 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 111’e ve SD’de 138’e ulaşmıştır. Dampingli ithalatın tüketim içindeki payı ise 2006 yılında % 41 iken, 2007 %58’e SD’de ise %67’ye yükselmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

Madde 17- (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla fiyat baskısına bakılmıştır.

(2) Fiyat baskısı, yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması  ve fiyatlarını makul kar elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Bireysel damping marjı hesaplanan firmalar için en çok satılan tip olan vual kumaşa ait fiyat baskısı hesaplandığında, 2008 yılında yerli üretim dalının olması gereken fiyatlarını Wujiang Chemical’ın CIF bedelin %79’u, Jiangsu Zhonghua’nın % 99’u ve Wujiang Tongli’nin % 69’u oranında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisi

Madde 18- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri Zorluteks, Tanrıverdi ve Burkay firmalarının 2006-2008 dönemine ilişkin verileri esas alınarak incelenmiştir. Söz konusu firmaların verileri toplanarak yerli üretim dalına ait veriler elde edilmiştir.

             (2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim,  kapasite ve  kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2007 yılında 83’e, 2008’de ise 77’ye düşmüştür. Söz konusu üründe yerli üretim dalının kapasitesi 2006 yılında 100 iken 2007’de 103’e çıkmış, 2008’de ise 91’e gerilemiştir. KKO endeksi ise aynı dönemde 100’den 84’e düşmüştür.

b) Yurtiçi satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2008’de 61’e gerilemiştir. Aynı dönemde satış hasılası da 100’den 61’e düşmüştür.

c) Yurtiçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2006 yılında reel bazda 100 iken SD’de de bu seviyesini muhafaza etmiştir.

d) İhracat

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi  2008’de 99 olmuştur.

e) Pazar payı

(1) Yerli üreticilerin yurtiçi pazar payı 2006 yılında %50 iken 2008 yılında %22’ye düşmüştür.

f) Maliyetler

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2008’de 96’ya gerilemiştir.

g) Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün satışlarından elde ettiği birim kâr 2006 yılında 100 iken 2008 yılında ciddi zarara dönüşerek (-) 905 olmuştur.

h ) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2006 yılında 100 olan  stok miktar endeksi, 2008’de 146’ya çıkmıştır. Stok çevrim hızına (satış/stok)  bakıldığında ise 2006 yılında 2,00 iken 2008’de 1,09’a gerilemiştir.

ı) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2006 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi, 2008’de 80’e gerilemiştir.

j) Ücretler

(1) Üretimde çalışan işçilerin aylık ücretleri 2006-2008 döneminde reel olarak muhafaza edilmiştir.

k) Verimlilik

(1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2006 yılında 100 iken, 2008’de 96’ya gerilemiştir.

l) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (Kâr+amortisman) 2006 yılında 100 iken, 2008’de (-) 25’e (nakit çıkışı) düşmüştür.

m) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü reel olarak 2006 yılında 100 iken  2008’de 86’ya gerilemiştir.

n) Sermaye Artışı

(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan öz sermayesi 2008 yılında 90’a düşmüştür.

o) Yatırımlardaki Artış

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin 2006 yılında 100 olan yenileme yatırımları 2008 yılında 121’e çıkmıştır.

p) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kâr/Öz kaynak) oranı 2006 yılında 100 iken 2008’de 39’a düşmüştür.

r) Damping marjının büyüklüğü

(1) Mevcut bilgiler ışığında, ÇHC menşeli soruşturma konusu üründe önemli oranlarda damping marjı tespit edilmiştir.

Değerlendirme

Madde 19- (1)Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, soruşturma konusu ürünün ihracat seviyesini muhafaza ettiği, yurt içi satış miktarında ortaya çıkan ciddi azalma nedeniyle üretimin azaldığı, düşen kapasiteye rağmen KKO’nın düştüğü görülmektedir. Azalan yurt içi satışlar ve üretim sonucunda kârlı satış ciddi zarara dönüşmüş, nakit akışı bozulmuş ve negatife dönmüştür. Büyüyen pazarda azalan yurt içi satışlar sebebiyle yerli üretim dalı soruşturma konusu ülke lehine ciddi ölçüde pazar kaybetmiş, stokları artmış, istihdamı ise azalmıştır. Ayrıca, yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinden kaynaklanan, büyüme, sermaye artışı ve yatırımların geri dönüşü gibi göstergelerinde de olumsuzluklar ortaya çıkmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler

Dampingli ithalatın etkisi

                Madde 20- (1) Zarar inceleme döneminde ÇHC’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının mutlak ve nispi olarak arttığı, birim fiyatlarının azaldığı, ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı, yerli üretim dalının ÇHC lehine ciddi oranda pazar payı kaybettiği tespit edilmiştir.

(2) Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 21- (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde, bu ülkelerin toplam ithalat içindeki payının %15 seviyesinde olması, seviye itibariyle bu aşamada  yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

Diğer unsurların etkisi

Madde 22- (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın dışında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek  başka bir unsur olup olmadığına ilişkin yapılan incelemede, ithalatçı firmaların dampingli ithalatı tercih etmelerindeki en önemli sebebin kendileri için rekabet avantajı sağlayan  düşük fiyat olduğu, zarara neden olabilecek başka bir unsurun olmadığı görülmüştür.

(2) Nihai Bildirim sonrası Wujiang Chemical  ve Wujiang Tongli firmalarının temsilcisi, 2008 yılının son çeyreğinde oluşan ekonomik krizin zarara yol açan diğer bir faktör olabileceğini ifade etmiştir. Damping soruşturmasında zarar analizi 2006-2008 dönemini kapsamakta olup, bu dönemde bir taraftan tüketim ve tüketim içinde ÇHC’nin payı artarken diğer taraftan, yerli üretim dalının pazar payının sürekli azaldığı görülmektedir. Bu durum, 2008 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ekonomik krizin zarar oluşumunda bir miktar etkisi olsa bile zarara yol açan en önemli unsurun dampingli ithalat olduğunu tespitini değiştirmemektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 23- (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda/tutarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

Oranı/Miktarı

Tablo1’de belirtilmiştir.

Suni veya sentetik liflerden belirli

mensucat veya tekstil ürünü

Çin Halk Cumhuriyeti

CIF % 70,44 (Azami

5 ABD Doları/Kilogram)

 

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili

                Madde 24 – (1)  Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2010/1 sayılı Tebliğ hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlem, Kanun’un 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde, soruşturma kapsamı dışına çıkarılan Tablo 2’de yer alan eşyalar için iade edilir.

(2) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2010/1 sayılı Tebliğ hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlem, Tablo 1’de yer alan eşyalar için kesin önleme dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı önlem Kanun’un 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge karşı önlemin daha önce alınan geçici önlemden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyaların, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Tablo 1- Dampinge Karşı Kesin Önleme Tabi Eşyaların Listesi

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

5407.41.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.41.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.52.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.53.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.53.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.54.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.54.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.10.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.10.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.30.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.30.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.50.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.50.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.90.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.90.90.12

Perdelik mensucat

5407.69.10.90.11

Döşemelik mensucat

5407.69.10.90.12

Perdelik mensucat

5407.69.90.90.11

Döşemelik mensucat

5407.69.90.90.12

Perdelik mensucat

5407.71.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.71.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.72.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.72.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.73.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.73.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.74.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.74.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.81.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.81.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.82.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.82.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.83.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.83.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.84.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.84.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.91.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.91.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.92.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.92.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.93.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.93.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.94.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.94.00.90.12

Perdelik mensucat

5810.92.10.00.00

Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm'yi geçenler)

5810.92.90.00.00

Diğerleri (Eni 150 cm'yi geçenler)

6005.31.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.32.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.33.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.34.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.31.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.32.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.33.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.34.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6303.12.00.00.00

Sentetik liflerden

6303.92

Sentetik liflerden

 

 

Tablo 2- Soruşturmanın Kapsamı Dışına Çıkarılan Eşyaların Listesi

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

6005.31.50.00.00

Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç

6005.31.90.00.00

Diğerleri

6005.32.50.00.00

Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç

6005.32.90.00.00

Diğerleri

6005.33.50.00.00

Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç

6005.33.90.00.00

Diğerleri

6005.34.50.00.00

Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç

6005.34.90.00.00

Diğerleri

6006.31.90.00.00

Diğerleri

6006.32.90.00.00

Diğerleri

6006.33.90.00.00

Diğerleri

6006.34.90.00.00

Diğerleri

5810.92.10.00.00

Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm ve altında olanlar)

5810.92.90.00.00

Diğerleri (Eni 150 cm ve altında olanlar)