10 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27548

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5979                                                                                                          Kabul Tarihi: 1/4/2010

            MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            “Türk-Alman Üniversitesi

            EK MADDE 118 – 30/5/2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya göre İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.

            Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

            a) Mühendislik Fakültesinden,

            b) Fen Fakültesinden,

            c) Hukuk Fakültesinden,

            ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

            d) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

            e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

            f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

            g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

            oluşur

            MADDE 2 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            “EK MADDE 12 – Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.”

            MADDE 3 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            “EK MADDE 11 – Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.”

            MADDE 4 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

            “97) Türk-Alman Üniversitesi”

            MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/4/2010

 

(I) SAYILI LİSTE

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

                                     KURUMU       : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

                                     TEŞKİLATI     : MERKEZ

                 

UNVANI                                         DERECESİ                    I SAYILI                   II SAYILI

Profesör                                                   1                                  80                               20

Doçent                                                     1                                  60                               20

Doçent                                                     2                                  40                               15

Doçent                                                     3                                  40                               15

Yardımcı Doçent                                      3                                  60                               30

Yardımcı Doçent                                      4                                  60                               20

Yardımcı Doçent                                      5                                  50                               20

Öğretim Görevlisi                                    1                                  60                               20

Öğretim Görevlisi                                    2                                  35                               10

Öğretim Görevlisi                                    3                                  35                               10

Öğretim Görevlisi                                    4                                  30                                5

Öğretim Görevlisi                                    5                                  20                                5

Öğretim Görevlisi                                    6                                  10

Okutman                                                  1                                  25                               15

Okutman                                                  2                                  20                               10

Okutman                                                  3                                  15                               10

Okutman                                                  4                                  10                                5

Okutman                                                  5                                  10                                5

Okutman                                                  6                                   5

Okutman                                                  7                                   5

Araştırma Görevlisi                                 4                                  45                               10

Araştırma Görevlisi                                 5                                  50                               20

Araştırma Görevlisi                                 6                                  55                               30

Araştırma Görevlisi                                 7                                  60                               40

Uzman                                                     1                                   3

Uzman                                                     2                                   3

Uzman                                                     3                                   3

Uzman                                                     4                                   4

Uzman                                                     5                                   5

Çevirici                                                     1                                   1

Eğitim-Öğretim Planlamacısı                    1                                   1

                                                                                              TOPLAM                       900 335

 

(II) SAYILI LİSTE

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

                                     KURUMU       : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

                                     TEŞKİLATI     : MERKEZ

                 

                                                                                                   SERBEST   TUTULU

                                                                                                    KADRO     KADRO

SINIFI   UNVANI                                               DERECESİ      ADEDİ       ADEDİ     TOPLAM

GİH       Genel Sekreter                                                1                    1                                     1

GİH       Genel Sekreter Yardımcısı                              1                    1                                     1

GİH       Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                1                    1                                     1

GİH       Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı           1                    1                                     1

GİH       Personel Dairesi Başkanı                               1                    1                                     1

GİH       Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                            1                    1                                     1

GİH       Hukuk Müşaviri                                            1                    1                                     1

GİH       Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                        1                    1                                     1

GİH       Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                1                    1                                     1

GİH       Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                        1                    1                                     1

GİH       İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                1                    1                                     1

GİH       Fakülte Sekreteri                                            1                    5                                     5

GİH       Enstitü Sekreteri                                            3                    2                                     2

GİH       Yüksekokul Sekreteri                                     2                    1                                     1

GİH       Şube Müdürü                                                 1                    5                  2                  7

GİH       Şube Müdürü                                                 2                    5                  2                  7        

GİH       Şube Müdürü                                                 3                    5                  2                  7

GİH       Mali Hizmetler Uzmanı                                 2                    1                                     1

GİH       Mali Hizmetler Uzmanı                                 3                    1                                     1

GİH       Mali Hizmetler Uzmanı                                 4                    1                                     1

GİH       Mali Hizmetler Uzmanı                                 5                    1                                     1

GİH       Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                8                    2                                     2

GİH       Şef                                                                  4                   15                 5                 20

GİH       Şef                                                                  5                   15                 5                 20

GİH       Şef                                                                  6                   15                 5                 20

GİH       Programcı                                                       4                    1                                     1

GİH       Programcı                                                       5                    1                                     1

GİH       Programcı                                                       6                    1                                     1

GİH       Çözümleyici                                                   5                    1                                     1

GİH       Savunma Uzmanı                                           3                    1                                     1

GİH       Sivil Savunma Uzmanı                                   3                    1                                     1

GİH       Kütüphaneci                                                  5                    1                  1                  2

GİH       Kütüphaneci                                                  6                    1                  1                  2

GİH       Kütüphaneci                                                  7                    1                                     1

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                       5                   20                10                30

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                       6                   22                10                32

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                       7                   22                10                32

GİH       Sekreter                                                          8                    2                                     2

GİH       Sekreter                                                          9                    3                                     3

GİH       Şoför                                                              7                    3                  2                  5

GİH       Şoför                                                              8                    3                  2                  5

GİH       Şoför                                                              9                    4                  1                  5

GİH       Memur                                                           8                    8                 10                18

GİH       Memur                                                           9                    8                 10                18

GİH       Memur                                                          10                   8                  6                 14

GİH       Veznedar                                                        4                    1                                     1

GİH       Veznedar                                                        5                    1                                     1

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                     10                  10                                   10

TH        Mühendis                                                       4                    3                                     3

TH        Mühendis                                                       5                    3                                     3

TH        Mühendis                                                       6                    4                                     4

TH        Mimar                                                            5                    1                                     1

TH        Tekniker                                                         6                    5                  3                  8

TH        Tekniker                                                         7                    5                  3                  8

TH        Tekniker                                                         8                    5                  4                  9

TH        Teknisyen                                                      8                    5                  3                  8

TH        Teknisyen                                                      9                    5                  3                  8

TH        Teknisyen                                                     10                   5                  4                  9

SH         Uzman Tabip                                                 4                    2                                     2

SH         Tabip                                                             5                    2                                     2

SH         Diş Tabibi                                                      5                    1                                     1

SH         Diyetisyen                                                     5                    1                                     1

SH         Hemşire                                                          6                    2                                     2

SH         Hemşire                                                          7                    2                                     2

SH         Hemşire                                                          8                    1                                     1

SH         Psikolog                                                         6                    1                                     1

AH        Avukat                                                           5                    1                                     1

YH        Hizmetli                                                         9                   10                 5                 15

YH        Hizmetli                                                        10                  20                 5                 25

YH        Kaloriferci                                                     10                   5                                     5

YH        Aşçı                                                               10                   3                                     3

                                                                             TOPLAM          301              114              415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

                                     KURUMU       :               TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

                                     TEŞKİLATI     :               DÖNER SERMAYE

                 

                                                                                                   SERBEST   TUTULU

                                                                                                    KADRO     KADRO

SINIFI   UNVANI                                               DERECESİ      ADEDİ       ADEDİ     TOPLAM

GİH       İşletme Müdürü                                             3                    1                                     1

GİH       Veznedar                                                        6                    1                                     1

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                       6                    4                                     4

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                       7                    1                                     1

GİH       Memur                                                           8                    1                                     1

YH        Hizmetli                                                        10                   2                                     2

                                                                             TOPLAM           10                                   10