7 Nisan 2010 Tarihli ve 27545 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/247      Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar

2010/261      Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 24 Mart 2010 Tarihli Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/222      Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi Olarak Değişitirilmesi Hakkında Karar

2010/250      Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Bilecik İlinde Bilecik Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/251      Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün Adının Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/253      Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Akşehir Sağlık Yüksekokulunun Adının Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/256      Gediz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri