1 Nisan 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27539

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2010 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

             28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

             1/1/2010 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

             A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2011 tarihine kadar uygulanacaktır.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 21.882,423 ile çarpılacaktır.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 18.194,829 ile çarpılacaktır.

             D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

                                                                                                          2010 yılında

             Yıllar                                                                         uygulanacak katsayılar

             53'den önceki yıllar                                                                1.553.826,846

             1954                                                                                       1.401.560,717

             1955                                                                                       1.241.267,007

             1956                                                                                       1.016.927,073

             1957                                                                                          889.623,331

             1958                                                                                          813.758,400

             1959-1966                                                                                 691.262,818

             1967                                                                                          627.139,473

             1968                                                                                          575.677,992

             1969                                                                                          548.387,103

             1970                                                                                          511.795,183

             1971                                                                                          460.457,284

             1972                                                                                          390.238,593

             1973                                                                                          345.207,025

             1974                                                                                          256.214,297

             1975                                                                                          204.316,477

             1976                                                                                          174.270,374

             1977                                                                                          127.829,179

             1978                                                                                            91.409,284

             1979                                                                                            67.679,884

             1980                                                                                            31.614,572

             1981                                                                                            21.882,423

             1982                                                                                            18.194,829

             1983                                                                                            15.816,344

             1984                                                                                            12.653,581

             1985                                                                                              8.722,853

             1986                                                                                              6.317,767

             1987                                                                                              4.869,565

             1988                                                                                              3.237,361

             1989                                                                                              1.963,993

             1990                                                                                              1.191,281

             1991                                                                                                 764,415

             1992                                                                                                 459,036

             1993                                                                                                 276,906

             1994                                                                                                 165,902

             1995                                                                                                   75,409

             1996                                                                                                   41,780

             1997                                                                                                   21,461

             1998                                                                                                   12,436

             1999                                                                                                     8,027

             2000                                                                                                     4,854

             2001                                                                                                     3,965

             2002                                                                                                     2,395

             2003                                                                                                     1,841

             2004                                                                                                     1,586

             2005                                                                                                     1,421

             2006                                                                                                     1,340

             2007                                                                                                     1,196

             2008                                                                                                     1,123

             2009                                                                                                     1,026

             2010                                                                                                     1,000

 

             Tebliğ olunur.