31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/6

             Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Burhan ÜSTÜN, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146 ncı maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca seçilmiştir.

                                                                                      30/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI