27 Mart 2010 Tarihli ve 27534 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/258    Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2010/233  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2010/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/53, K: 2008/161 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/77, K: 2009/39 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/120, K: 2009/40 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/56, K: 2009/84 Sayılı Kararı (4/4/2007 Tarihli ve 5620 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/14 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/15 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/16 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


21/3/2010 tarihli ve 27528 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.