27 Mart 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27534

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Ulusal Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi

             MADDE 15 – Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülü ve istenen diğer bilgiler, bu Yönetmeliğin Ek-X’unda yer alan Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu üzerine doldurulur. Söz konusu formül, ürün bileşenleri INCI adlarına göre düzenlenerek, hacim veya miktar oranlarının aralıklar şeklinde belirtilmesi suretiyle Bakanlık İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.