26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    25 Mart 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-4096

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mart 2010 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

                                                                     —————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          25 Mart 2010

      B.01.0.KKB.01-06-112-218

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4096 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mart 2010 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI