26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  İLE MERCOSUR ARASINDA BİR SERBEST

TİCARET ALANI KURULMASINA YÖNELİK ÇERÇEVE

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5974                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2008 tarihinde Arjantin’in San Miguel de Tucuman şehrinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/3/2010