26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ İLE LAOS DEMOKRATİK HALK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5973                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 7 Nisan 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/3/2010