26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT 2010/3)

             MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.