26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ İLE BURKİNA FASO HÜKÜMETİ

ARASINDA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ VE EKONOMİK VE TEKNİK

İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5972                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2006 tarihinde Ouagadougou’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/3/2010