26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    25 Mart 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-4097

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mart 2010 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          25 Mart 2010

      B.01.0.KKB.01-06-113-219

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4097 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mart 2010 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI