25 Mart 2010 Tarihli ve 27532 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5965     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5966     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5967     Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5968     Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5969     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5970     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5971     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2010/220     Stuttgart Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu Ümit YARDIM’ın İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun Üç'ten Dört'e Çıkarılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliği

—   Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tunceli Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/3/2010 Tarihli ve 2010/11 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/3/2010 Tarihli ve 2010/12 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/3/2010 Tarihli ve 2010/13 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Tıklayınız


21/3/2010 tarihli ve 27528 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


25/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.